اطلاعیه های آموزشی نیمسال دوم 98-99


 

کارشناسی مهندسی معماری

  • برنامه تفکیکی گروه های دروس عملی کارشناسی معماری نیمسال دوم 99-98-مشاهده

  • موارد قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی معماری برای نیمسال دوم 99-98 -مشاهده
  • قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی معماری برای نیمسال دوم 99-98-مشاهده

  • موارد قابل توجه جهت انتخاب واحد -مشاهده
 

کارشناسی مرمت و احیاء بناهای تاریخی

 
  •  
 

کارشناسی هنراسلامی

  •  
 

کارشناسی نقاشی

  •  

کارشناسی فرش

  •  
 

کارشناسی تئاتر

  •