فرم ها و آیین نامه ها 

مجموعه مقررات و آئین نامه های آموزشی: دانلود

کارشناسی مهندسی معماری

 • چارت درسی مهندسی معماری تا ورودی97: دانلود
 • چارت جدید درسی مهندسی معماری ورودی97به بعد: دانلود
 • شیوه نامه تنظیم پایان نامه معماری (فایل WORD)
 • فرم انتخاب موضوع طرح نهایی مهندسی معماری(فایل WORD)

کارشناسی مرمت و احیاء بناهای تاریخی

 • شیوه نامه تنظیم پایان نامه مرمت (فایل WORD)
 • فرم پروژه نهایی بخش مرمت و احیاء بناهای تاریخی(فایل ZIP)

کارشناسی هنراسلامی

 • چارت درسی کارشناسی هنر اسلامی: دانلود
 • فرم انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی هنراسلامی(فایل WORD)

کارشناسی نقاشی

 • چارت درسی کارشناسی نقاشی : دانلود

کارشناسی فرش

 

کارشناسی تئاتر

 • چارت درسی کارشناسی تئاتر: دانلود
 • فرم انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی تئاتر(فایل WORD)

 فایل ها و فرم های دوره کارشناسی ارشد
 • لیست دروس کارشناسی ارشد مهندسی معماری به تفکیک ترم(ورودی 97): دانلود
 • فرم پیشنهاد و انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد: دانلود
 • ساختار پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری: دانلود
 • فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه : دانلود
 • راهنمای مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد (فایل pdf)
3333آیین نامه،شیوه نامه اجرایی،قوانین و مقررات دوره کارشناسی ارشد
 • شیوه نامه اجرائی آیین نامه کارشناسی ارشد : دانلود
 • زمانها و فاکتورهای مهم آیین نامه جدید(1397/03/01) تحصیلات تکمیلی : دانلود
 • فرم  پشتیبانی و حمایت مالی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی: دانلود