کتابخانه دانشکده هنر و معماری صبا

کتابخانه دانشکده هنر و معماری صبادانشکده هنر و معماری صبا دارای یک کتابخانه تخصصی با دارا بودن 7000 جلد کتاب می باشد که در قالب مدیریت یکپارچه کتابخانه مرکزی دانشگاه می باشد.

این واحد امکاناتی از قبیل سالن مطالعه،رایانه،مشاهده پایان نامه و مطالعه مجلات تخصصی را در اختیار دانشجویان قرار می دهد.

جستجو در منابع کتابخانه

 لیست عناوین کتاب های فارسی

 فایل اکسل عناوین کتابهای موجود (فایل EXCLE)

 لیست عناوین پایان نامه ها

  فایل اکسل عناوین پایان نامه ها (فایل EXCLE)

 لیست کتاب های الکترونیکی

  فایل اکسل عناوین کتابهای الکترونیکی موجود (فایل EXCLE)