مسابقه ی بین المللی پایان نامه های معماری

مسابقه ی بین المللی پایان نامه های معماری


مفتخریم که اعلام کنیم طرح نهایی یکی از دانشجویان آقای دکتر فرزین ایزدپناه، سرکارخانم زهرا عبدالرشیدی فارغ التحصیل کارشناسی معماری از دانشگاه شهید باهنر کرمان، جزء هفت طرح تحسین شده سال ۲۰۲۰ مسابقه ی بین المللی پایان نامه های معماری تمیّز بوده است.
به جناب آقای دکتر فرزین ایزدپناه و سرکار خانم زهرا عبدالرشیدی تبریک میگویم.  گزارش : دانلود
 
کشاورز - معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر و معماری صبا