فراخوان پنجمین زیارت واره هنرعاشورا

فراخوان پنجمین زیارت واره هنرعاشورا


 

 

دانشکده هنر و معماریِ صبا دانشگاه شهید باهنر، با بهره‌مندی از تجربۀ سال‌های گذشته، و با توجه به اقبال صورت گرفته از سوی جامعه هنری، بار دیگر به هدف استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بصری و مفاهیم بلند عاشورایی، «پنجمین زیارت واره هنر عاشورا» را در مهر و آبان ماه سال یک هزار و سیصد و نودوهشت برگزار می‌کند. همچون دوره‌های پیشین معاونت فرهنگی دانشگاه و روابط عمومی مجتمع مس کرمان همراه و پشتیبان دانشکده در این رویداد خواهند بود.

با عنایت به محتوی غنیِ «زیارت وارث»، مفاهیم و معانیِ فرازهای این زیارت، در اولین زیارت واره هنر عاشورا و «زیارت اربعین»، ـ و با تأکید بر اهمیت رویکردِ جهل ستیزانۀ قیام عاشورا،جملۀ «و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیره الضلاله» ـ، از زیارت اربعین به‌عنوان موضوع محوریِ دومین زیارت واره هنر عاشورا انتخاب‌شده بود.