فایل ها و فرم های دوره کارشناسی ارشد

فایل ها و فرم های دوره کارشناسی ارشدفایل ها و فرم های دوره کارشناسی ارشد
  • لیست دروس کارشناسی ارشد مهندسی معماری به تفکیک ترم(ورودی 97): دانلود
  • فرم پیشنهاد و انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد: دانلود
  • ساختار پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری: دانلود
  • فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه : دانلود
  • راهنمای مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد (فایل pdf)
3333آیین نامه،شیوه نامه اجرایی،قوانین و مقررات دوره کارشناسی ارشد
  • شیوه نامه اجرائی آیین نامه کارشناسی ارشد : دانلود
  • زمانها و فاکتورهای مهم آیین نامه جدید(1397/03/01) تحصیلات تکمیلی : دانلود
  • فرم  پشتیبانی و حمایت مالی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی: دانلود