سامانه پیامک

سامانه پیامک


سامانه پیامک دانشکده هنر و معماری صبا فعال شد و آماده دریافت نظرات و پیشنهادات اساتید و دانشجویان گرامی در زمینه امور دانشکده می باشد. لطفا جهت اطلاع رسانی بهتر شماره 10003413203200 را در مخاطبین تلفن همراه خود ذخیره نمایید.