دانشکده هنر و معماری صبا

دانشکده هنر و معماری صبا


سرزمین ایران با منظومه ثروت های بی بدیل خود ، مهد کهن اندیشه و هنر بوده و استان کرمان نیز بطور اخص، همواره نمود متمرکزی از این غنای فرهنگی محسوب می شود. چنین قابلیت سترگی ، پرداخت فعال و جامع به توسعه و تعمیق شخصیت فرهنگی کرمان را به ویژه در حیطه آموزش عالی ضرورت می بخشد.
 در راستای همین الزام معنوی ، دانشکده هنر و معماری در سال 1372 به خانواده بزرگ دانشگاه شهید باهنر کرمان اضافه شد                     .
ابتدا با تاسیس رشته های معماری و هنرهای سنتی در مقطع کاردانی ، سپس رشته های مرمت ابنیه و نقاشی در مقطع کارشناسی      ( 1376 ) ، فرش در مقطع کارشناسی ( 77) مهندسی معماری در مقطع کارشناسی ( 1381 ) و هنر اسلامی در مقطع کارشناسی ( 1390 ) به جذب دانشجو و توسعه کیفی و کمی خود ادامه داد.
کلیه این رشته ها به لحاظ میزان قبولی در مقاطع بالاتر و توفیق حرفه ای فارغ التحصیلان از کارنامه مناسبی برخوردار بوده و تلاش اعضای هیات علمی و مدرسین برای ارتقای هر چه بیشتر سطح آموزشی دانشکده استمرار داشته است. نظر به حسن سابقه رشته مهندسی معماری در این دانشکده و احراز شرایط از سال 1392 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی معماری آغاز گردیده و با بهره گیری از اعضای هیات علمی ذیصلاح و همکاری جمعی از برجسته ترین اساتید معماری کشور، تربیت مهندسین معمار ارشد صاحب اندیشه و صالح در دستور کار گروه معماری قرار گرفته است.
با ادامه تحصیل جمعی از اعضای هیات علمی رشته های مختلف دانشکده در مقطع دکتری تخصصی ، زمینه برای گشایش دوره ارشد در سایر رشته ها نیر فراهم گردیده است.مجموعه فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی ، مدرسین و دانشجویان دانشکده هنر و معماری در کلیه رشته ها ، با وجود همه مشکلات موجود تا کنون رشد داشته و نوید بخش حیات پویای سجیه فرهنگی کرمان در عرصه معماری و هنرهای تجسمی و سنتی و احیای شخصیت گران سنگ فرهنگ ایرانی – اسلامی در حیطه فضای کالبدی جامعه است.