ارتباط با بخشهای مختلف دانشکده هنر و معماری صبا

ارتباط با بخشهای مختلف دانشکده هنر و معماری صبا


دانشجویان گرامی جهت آگاهی از مسیرهای ارتباط غیر حضوری با بخش خود بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید.

کارشناسی معماری

کارشناسی مرمت

کارشناسی تئاتر

کارشناسی فرش

کارشناسی نقاشی

کارشناسی هنرهای اسلامی

تذکر: تمامی کلاس های برخط (آنلاین) دانشجویان در سامانه کلاس مجازی دانشگاه به آدرس mobin.uk.ac.ir  و کلاسهای برون خط (آفلاین) و ارزیابیها در سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی به آدرس lms.uk.ac.ir  یا سامانه پیشخوان دانشگاهی به آدرس my.uk.ac.ir  برگزار می‌شود. شروع کلاسها از یک شنبه 25 آبان 1399 و برنامه هفتگی دانشجویان مقطع کارشناسی تا ظهر شنبه 24 آبان 1399 از طریق گزارش شماره 88 در سامانه جامع دانشگاهی گلستان قابل مشاهده است. دانشجوی گرامی، لطفا پوشه spam ایمیل خود را نیز باز نمایید.

 

لینک کانال واتس آپی دانشکده هنر و معماری صبا : لینک

 

راه‌های ارتباط غیرحضوری دانشجویان رشته نقاشی

عنوان

راه ارتباطی

دفتر بخش جهت پاسخگویی در ساعات اداری

آقای دکتر مهدی زاده

تلفن: 09133430029

تلفن:03431323207

ایمیل: honar2apex@yahoo.com

مدیر گروه

آقای دکتر مهدی زاده

ایمیل:mehdizadeh.ar@gmail.com

لینک گروه پیام رسان :لینک

استاد مشاور ورودی های 99

ایمیل: mehdizadeh.ar@gmail.com

لینک گروه پیام رسان:لینک

استاد مشاور انجمن علمی گروه

اطلاعیه های بخش نقاشی: لینک

لینک گروه پیام رسان انجمن علمی گروه:  لینک

راهنمای آموزش الکترونیکی

آدرس وب سایت گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه

http://Virtual.uk.ac.ir

 

راه‌های ارتباط غیرحضوری دانشجویان فرش

عنوان

راه ارتباطی

دفتر بخش جهت پاسخگویی در ساعات اداری

تلفن:03431323207

تلفن: 03431323220

ایمیل: honar@uk.ac.ir

لینک گروه دانشجویان جدید: لینک

مدیر گروه

آقای حسینخانی

ایمیل:ka.hoseinkhani@gmail.com

شماره همراه:09018393431

استاد مشاور ورودی های 99

آقای دکتر نصیری

ایمیل:nasiri5757@yahoo.com

شماره همراه:09124211420

لینک گروه مشاوره دانشجویان جدید: لینک

استاد مشاور انجمن علمی گروه

ایمیل: ka.hoseinkhani@gmail.com

آدرس وب سایت انجمن علمی گروه:

شماره همراه:09018393431

راهنمای آموزش الکترونیکی

آدرس وب سایت گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه

http://Virtual.uk.ac.ir

 

راه‌های ارتباط غیرحضوری دانشجویان هنرهای اسلامی

عنوان

راه ارتباطی

دفتر بخش جهت پاسخگویی در ساعات اداری

تلفن: 03431323220

ایمیل: honar2apex@yahoo.com

مدیر گروه

آقای اکبر زاده

تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۵۷۸۰

ایمیل: akbarzade@uk.ac.ir

لینک گروه پیام رسان:  لینک

استاد مشاور ورودی های 99

دکتر مجتبی یزدانپناه

تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۰۶۴۰۶

ایمیل: Myazdanpanah51@uk.ac.ir

لینک گروه پیام رسان:   لینک

استاد مشاور انجمن علمی گروه

آقای اکبر زاده

تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۵۷۸۰

ایمیل: akbarzade@uk.ac.ir

لینک گروه پیام رسان انجمن علمی گروه:   لینک

راهنمای آموزش الکترونیکی

آدرس وب سایت گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه

http://Virtual.uk.ac.ir

 

 

راه‌های ارتباط غیرحضوری دانشجویان رشته معماری

عنوان

راه ارتباطی

دفتر بخش جهت پاسخگویی در ساعات اداری

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۲۳۲۲۰

ایمیل: honar@uk.ac.ir

مدیر گروه

آقای دکتر اشرف گنجوئی

تلفن همراه:09133977844

لینک گروه پیام رسان: لینک

استاد مشاور ورودی های 99

لینک

راهنمای آموزش الکترونیکی

آدرس وب سایت گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه

http://Virtual.uk.ac.ir

 

راه‌های ارتباط غیرحضوری دانشجویان رشته مرمت بناهای تاریخی با گروه مرمت

عنوان

راه ارتباطی

دفتر بخش جهت پاسخگویی در ساعات اداری

سرکار خانم رئوفی

تلفن: 09139380038

 ایمیل:honar@uk.ac.ir

مدیر گروه

سرکار خانم رئوفی

ایمیل: zraoufi@uk.ac.ir

لینک گروه پیام رسان: لینک

استاد مشاور ورودی های 99

ایمیل: eslamizadeh.m@uk.ac.ir

لینک گروه پیام رسان: لینک

استاد مشاور انجمن علمی گروه

لینک گروه پیام رسان انجمن علمی گروه: لینک

راهنمای آموزش الکترونیکی

آدرس وب سایت گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه

http://Virtual.uk.ac.ir

 

 

 

راه‌های ارتباط غیرحضوری دانشجویان رشته تئاتر و کارگردانی

عنوان

راه ارتباطی

دفتر بخش جهت پاسخگویی در ساعات اداری

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۲۳۲۲۰

ایمیل: honar@uk.ac.ir

مدیر گروه

آقای افضلی

تلفن همراه:09131971136

لینک گروه پیام رسان: لینک

استاد مشاور ورودی های 99

آقای افضلی

تلفن همراه:09131971136

استاد مشاور انجمن علمی گروه

آقای افضلی

تلفن همراه:09131971136

راهنمای آموزش الکترونیکی

آدرس وب سایت گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه

http://Virtual.uk.ac.ir